Có hai cách tính phổ biến là:

  1. Tính theo trọng lượng tổ yến bao gồm cả bao bì đóng gói.
  2. Tính theo trọng lượng hoặc thể tích kiện hàng sau khi đóng gói.

Mỗi công ty sẽ áp dụng cách tính riêng. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: 0988 809 489 – https://ebspost.com