Theo dõi lô hàng của bạn bằng cách nhập số vận đơn (BOL) vào ô bên dưới để cập nhật các thông tin vận chuyển tức thời, chính xác và chuyên nghiệp.

Nếu bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi cho chúng tôi theo các số điện thoại (+84) 24 3554 2345 - 0914 936 234.

Theo dõi lô hàng

  • Depending on the tracking technology that carriers are using, LongHaiExpress's system will work differently to receive and create updates on the status of the shipments. While some tracking updates are received through automated systems, others require LongHaiExpress tracking teams to regularly reach out to carriers. If you have questions about tracking your shipment, contact your Account Executive.
  • Make sure you use a LongHaiExpress BOL, otherwise it could result in tracking information delays. The carriers send shipment tracking information to LongHaiExpress's system when a LongHaiExpress BOL is used.
  • For help finding the BOL number, take a look at a BOL example. Contact your account manager to get a copy of your BOL if you don’t have one.